Vaar je voor het eerst mee met de Letterzee?

infomomenten

ELKE DAG OPEN KLAS
Openschool instapklas
Ook de kleintjes zelf hebben meer dan recht om de schoolwerking te leren kennen. Een drietal keer per schooljaar organiseren we een openschool instapklas. Het wordt ongetwijfeld een unieke ervaring. Ook mama en papa kunnen een ganse voormiddag in de klas blijven en zien hoe hun oogappel kennis maakt met klas en kinderen. Indien de onderstaande data voor u niet passen, zijn jullie op een ander ogenblik meer dan welkom. Bel ons gewoon om een afspraak te maken 058511744!
Peutertijd
We voorzien een leuk momentje samen met uw peuters, soms een spel, andere keren een bewegingsmoment of knutselactiviteit. Ideaal om wat quality-time door te brengen met uw kind.
Jaartje rond
Wie zich niet kan vrijmaken op de voorgestelde data is natuurlijk ook op alle andere momenten van het schooljaar welkom. Ook dan krijgt u alle informatie en een uitgebreide rondleiding. Dit kan best op afspraak 058511744 of via directie@letterzee.be.
Wanneer mag mijn peuter naar school?
Wanneer je peuter mag instappen kun je via volgende link makkelijk berekenen.
Bereken

Onze belangrijkste basisprincipes

In onze school willen directie en personeel, ouders en schoolbestuur meewerken aan één en hetzelfde doel: de hoogst mogelijke kansen geven aan de aan ons toevertrouwde kinderen in een veilig en tof leer- en leefklimaat. Wij zijn bekommerd om:
 • welbevinden
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Leefhouding
 • Emotionele en sociale ontwikkeling
 • Stimuleren van waarden en normen.
 • Het bijbrengen van vaardigheden en creativiteit
 • Inzicht in hun eigen kunnen en kennen
De school gebruikt hiervoor de modernste leermiddelen en methodes. Wij besteden extra aandacht aan:
  • welbevinden: wij hechten extra belang aan respect hebben voor elkaar. We zijn ook een groot gezin, waarbij de ouders ook steeds welkom zijn om mee te komen helpen of leren in de klas. Dit zorgt er alleen maar voor dat een kind zich nog beter voelt op school. 
  • gezondheid: gezonde voeding (we drinken enkel water liefst uit een herbruikbare fles , elke dagen fruit op school, …) en voldoende beweging (uitnodigende bewegings- en sportactiviteiten) zijn belangrijk binnen ons gezondheidsbeleid
  • Wiskunde: Wij volgen nu al de nieuwe leerplannen op die dieper ingaan op het verankeren van de basisleerstof, het doen en verwoorden ervan  met als doel de kinderen betere en diepere inzichten in de Wiskunde te verschaffen. Daar kunnen ze dan op terug vallen in verschillende situaties en inschatten wat ze nodig hebben in welke situatie en kunnen ze verbanden leggen tussen de verschillende leerinhouden.
  • Nederlands: We hechten extra belang aan lezen, want dit is de basis van alles. We gaan voor leesplezier, waar leesvaardigheid verder uit kan ontwikkelen. Met een goed uitgedokterde schoolbieb en geregelde bezoeken aan de openbare bieb komen we zeker tegemoet aan de leeshonger van de kinderen. 
 • Levend leren: Leren doen we zo weinig mogelijk uit boeken, want bijna alles kun je leren door te doen en te ervaren. Zo blijft het de kinderen veel langer bij dan wanneer ze het enkel vanop een blad papier leren.
 • ICT: communicatie via smartschool, uitgebreide chromebook werking vanaf de kleuterschool, lessen rond logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie, veilig internetten, LEGO education, … . Wij zijn ook een Codescool.
 • milieu: Mooimakers, zwerfvuilrondes, MOS, besparen van papier door digitalisering,  …
 • verkeer: Octopusschool, Fietsdagen in het kleuter en het lager, stimuleren om zo veel als mogelijk zonder auto naar school te komen (vb.: buck-e) 
 • zorg: we komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ALLE leerlingen. Alle acties die we bieden zijn gericht op het welbevinden van onze leerlingen, op maximale ontplooiing en op zoveel mogelijk proactief en preventief werken. Kinderen die nood hebben aan extra zorg (zowel naar boven als beneden) krijgen aangepast onderwijs rekening houdend met de mogelijkheden en expertise van onze school: sticordi maatregelen, individueel remediëren bij hardnekkige leerstoornissen, aanleren van hulpprogramma’s dyslexie, opstarten kangoeroeklas (leervoorsprong, hoogbegaafdheid), … behoren tot de mogelijkheden. Op het einde van de 3de graad moeten de leerlingen dezelfde eindtermen behalen als bij een traditionele school. De zorg die we kunnen bieden,  heeft dus ook zijn limieten. Als de maatregelen die we moeten nemen niet meer haalbaar zijn voor de leerkracht en/of de school , zoeken wij een passend alternatief buiten onze school. 
 • culturele ontwikkeling: bezoek toneel, film, musea, workshops met externe partners (muziek, drama, beeld,…)
 • participatie: onze leerlingen denken mee, weten mee, praten mee, beslissen mee en doen mee via onze leerlingenraad, kindergemeenteraad ism de gemeente, schoolraad, oudervereniging

Onze visie is gebaseerd op het toekomstplan van het GO!2030 en het pedagogisch project van het GO!.

inschrijven

Door te kiezen voor onze school, maakt u een fantastische keuze. U kiest immers niet zomaar een school. Een leefschool is veel meer dan een fijne verpakking. Maar dat begreep u natuurlijk al, nadat u onze website doorliep, ons een bezoek bracht, … .
U kan die meteen definitief maken door contact op te nemen met de school of eens langs te komen.

“Wanneer mag mijn kind naar school komen?”,

is door ons de meest gehoorde vraag.
Hierover brengen wij duidelijkheid.

Peuters zijn welkom op onze school vanaf de instapdatum volgend op de dag waarop ze 2 jaar en 6 maanden geworden zijn.
Elk schooljaar zijn er 7 instapdata voor startende peuters:

Instapdata voor peuters

School
verandering

Bij verhuis of schoolverandering kan u op gelijk welk moment inschrijven.

Voorinschrijven kan hier

Wij eten in de voormiddag een stukje fruit en in de namiddag houden wij van cookies. Vind je dit ok?